فا / En

</حسان .م>

بخش
01

توضیح کوتاه

تفریحی میندازم !

عکاسی با موبایل از سرگرمی های مورد علاقه منه.
بیشتر این عکسا، سیاه و سفید هستند و از جنس نور.
هرچی اون عکس مینیمال تر باشه احساس بهتری به من میده.
تو عکس هام سعی کردم از چیز هایی عکس بگیرم که معمولا همیشه جلوی چشم های ما هستند ولی ما به این شکل به اون ها نگاه نمیکنیم.
>_ ..........

تفریحی میندازم !